Yara Animal Nutrition South Africa

  • sl_pigs2

Maatskappy Geskiednis

1969 - 1973

AECI koop die Kimfos maatskappy in Kimberley en begin DCP produksie onder die naam Kimfos. Die maatskappy dryf handel onder die naam van Kynoch Capex

1973

Begin handel dryf onder die Kynoch Voere Naam

1975

'n MDCP plant word gebou op Umbogintwini, suid van Durban

1976

Eerste uitvoere na Europa

1988

Kalori aanleg word in gebruik geneem

1996

Die DCP aanleg in Kimberley word verskuif na Umbogintwini en die besigheid word geherstruktureer met slegs een perseel te Umbogintwini waar die huidige reeks kern produkte vervaardig word, naamlik: MDCP, Kalori en fosfaat mineraal aanvullings

1998

Yara Animal Nutrition South Africa word gestig as 'n gesamentlike onderneming tussen Kynoch Feeds en Kemira Agro, 'n Finse maatskappy

2002

Kemira Agro verkry volle aandeelhouding van Kynoch Feeds en die totale Suid-Afrikaanse bedryf aanvaar die Yara Animal Nutrition South Africa naam en identiteit.

2007

Yara verkry Kemira in Europa sowel as 100% aandeelhouding in Yara Animal Nutrition South Africa