Yara Animal Nutrition South Africa

  • sl_pigs2

Gereelde Vrae

Wat is die verskil tussen Kimtrafos 12 en PhosSure 12?

Beide Kimtrafos 12 Grande en PhosSure 12 bevat 12 % fosfaat. Die 2 produkte verskil egter van mekaar deurdat PhosSure 12 weerbestand is om lekverliese in gebiede met 'n hoŽ reŽnval te voorkom. PhosSure 12 is ook smaakliker as Kimtrafos 12 Grande en kan gebruik word in gebiede waar inname 'n probleem is. PhosSure 12 se koper, mangaan, sink en selenium vlakke is ook verhoog om tekorte wat in gebiede mag voorkom aan te spreek.

Kan Kimtrafos 12 Grande vervang word met PhosSure 12 en visa versa?

Ja, beide die produkte bevat 12 % fosfaat, hoewel PhosSure 12 smaakliker is as Kimtrafos 12 Grande. As Kimtrafos 12 Grande dus vervang word met PhosSure 12, kan Kalori 3000 (as dit in die mengsel is) uitgelaat word.

Bevat Kimtrafos 12 Grande, PhosSure 12, Kynofos 21 of Kalori 3000 ureum?

Nee geen van hierdie produkte bevat ureum nie.

Bevat PhosPro 17 Ureum?

Ja, die produk bevat 5 % ureum.

Wat is die verskil tussen Kynofos 21/Kynofos 18 Grande en Kimtrafos 12 Grande/PhosSure 12?

Kynofos 21 en Kynofos 18 Grande bevat hoŽr persentasies fosfaat - 21 % en 18 % onderskeidelik - as Kimtrafos 12 Grande en PhosSure 12 wat elkeen 12 % fosfaat bevat.

Kynofos 21 en Kynofos 18 is ook suiwer fosfaat en kalsium aanvullings met geen bygevoegde melasse of melasse byprodukte nie. Kynofos 21 en Kynofos 18 bevat ook geen spoorminerale nie. Kimtrafos 12 Grande sowel as PhosSure 12 is verryk met melasse byprodukte om die produkte smaaklik te maak. Kimtrafos 12 Grande en PhosSure 12 bevat ook al die belangrike spoorminerale in die regte verhouding tot fosfaat.

Wat kan ek vir ramlammers of hammels gee om blaasstene te voorkom?

Voeg 5 kg ammoniumchloried of 5 kg ammoniumsulfaat by per ton voer wat aan manlike diere gevoer gaan word.

Hoe kry ek Kalori 3000 weer 'n stroop?

Voeg 10 tot 15 liter water by 25 kg Kalori 3000 (1 sak) om dit weer 'n stroop te kry. Hoe meer water bygevoeg word, hoe dunner en minder taai sal die stroop wees. Onthou egter dat Kalori 3000 moeilik oplos in koue water. Meng dit dus met louwarm water om dit weer 'n stroop te kry.

Wanneer moet ek begin met 'n oorgangslek?

Oorgangslekke word gegee gedurende die laat somer/herfs wanneer die gras se kwaliteit begin afneem en diere nie meer kondisie behou op net 'n sout/fosfaat lek nie. Indien dit egter 'n droŽ jaar is kan vroeŽr begin word met 'n oorgangslek, hou diere dop om te sien wanneer hulle begin massa verloor.

Wanneer moet ek begin met 'n winterlek?

Winterlekke (proteÔenlekke) word gewoonlik gegee nadat die eerste goeie ryp geval het. As dit egter 'n baie droŽ jaar is, moet daar na die diere se kondisie gekyk word en afhangende van hulle kondisie en die kwaliteit van dei veld, kan voeŽr met winterlekke begin word.

Kan ek ureum vir varke of hoenders gee?

Nee, ureum breek af na ammoniak toe en hoenders en varke kan dit nie benut nie, dit sal hulle dood veroorsaak.

Enkele diere toon P tekorte, terwyl die meeste geen tekens van P tekorte toon nie? Hoekom en wat kan ek daaraan doen?

Indien enkele diere in 'n trop fosfaat tekorte toon, sal 'n mens oplet dat dit dikwels die nie-dominante diere is wat hierdie tekorte toon. Die rede hiervoor is dat hulle deur die dominante diere van die lekbakke af weggejaag word. Hulle vreet dan nooit lek nie of gaan vreet eerder van die klipsout as dit beskikbaar is. Indien sulke probleme voorkom, moet die aantal lekbakke vermeerder word en verder uitmekaar geskuif word sodat die minder dominante diere ook kans kry om lek te vreet. Verwyder ook alle klipsout, sout/fosfaat lekke verskaf genoeg sout om in die diere se behoeftes te voorsien.

Hoeveel ureum is veilig vir 'n skaap?

Indien skape aangepas word by ureum kan hulle ongeveer 10 tot 15 g ureum per dag met veiligheid inneem.

Hoeveel ureum is veilig vir 'n bees?

Beeste wat aangepas is by ureum kan tot 125 g ureum per dag inneem sonder probleme.

My lek bevat 25 % ureum, gaan my beeste en/of skape daarvan vrek?

Die hoeveelheid ureum in 'n lek is nie so belangrik soos die inname van die lek en of die diere aangepas is by 'n lek nie. Indien 'n lek dus 25 % ureum bevat, beteken dit dat diere tot soveel as 500 g kan inneem indien hulle aangepas is voordat enige ureum vergiftiging sal voorkom, aangesien 'n 500 g inname 'n ureum inname van 125 g per dier per dag sal gee.

Indien diere egter nie aangepas is by ureum nie, kan 'n lek met slegs 10 % ureum tot vrektes lei.

Meeste van KKAN se lekresepte bevat ongeveer 16 % ureum vir beeslekke (10 % vir skaaplekke) en met 'n inname van gemiddeld 500 g per dier per dag (dus 80 g ureum inname per dag vir 'n bees) is die lekke heeltmal veilig en behoort ureum vergiftiging by aangepasde diere feitlik afwesig te wees.

Hoeveel swael moet saam met ureum gevoer word?

Voeg 2.5 kg swael per 50 kg ureum by in enige rantsoen.

Hoe kan ek melassemeel en Kalori 3000 met mekaar vervang?

Vervang 25 kg Kalori 3000 met 40 kg Melassemeel of visa versa.

Kan ek mielies met melassemeel vervang in onderhouslekke en produksielekke?

In Onderhoudslekke kan al die mielies met Melassemeel vervang word. In produksielekke moet verkieslik nie meer as 'n derde van die mielies met Melassemeel vervang word nie aangesien dit die energieinhoud van die lek te veel kan laat daal en produksie nadelig kan beÔnvloed.

Hoeveel fosfaat moet beeste en skape/bokke in die somer deur middle van 'n lek inneem?

Volgens die veevoerwet moet 'n minimum van 12 g fosfaat per dag aan beeste en 2 g fosfaat per dag aan skape deur middel van 'n lek voorsien word.

Hoeveel fosfaat moet beeste en skape/bokke in die winter deur middle van 'n lek inneem?

Volgens die veevoerwet moet 'n minimum van 6 g fosfaat per dag aan beeste en 1 g fosfaat per dag aan skape deur middel van 'n lek voorsien word.