Yara Animal Nutrition South Africa

  • sl_pigs2

Maatskappy Profiel

Yara Animal Nutrition South Africa, as n subsidir van Yara, ontwikkel deurlopend n prestasie-georienteerde kultuur wat gebasseer is op ons kern waardes Ambisie, Vertroue, Verantwoordelikheid en Spanwerk. Yara erken en bevorder n ho prestasie kultuur en ho etiese standaarde onder leiers, bestuurders en werknemers op alle vlakke.

  • Ons is toegewyd om te handel volgens ons Gedragskode en Etiese Beleid, asook algemeen aanvaarde beginsels van mense regte, arbeidswette, omgewingsake en teen-korrupsie soos uiteengesit deur die United Nations Global Compact.
  • Ons stel ho standaarde vir ons bestuur vir die navolging van wette en rels met betrekking tot gesondheid, omgewing, veiligheid en produk kwaliteit. Ons kweek n prestasie kultuur wat fokus op gereelde dialoog om deurlopend vaardighede te verbeter.
  • Ons erken dat indiensneming, ontwikkeling en behoud van die regte menslike hulpbronne en hulle kundigheidsvlakke krities is vir die sukses van die maatskappy. Diversiteit binne ons arbeidsmag sal talent lok, behou, en motiveer om tot die sukses van die maatskappy by te dra deur elkeen sy/haar volle potential te laat bereik.

Ongeveer 100 van Yara Animal Nutrition South Africa se werknemers is gebaseer in Umbogintwini by ons aanleg, terwyl die res nasionaal versprei is om ons kliente in die veld te bedien.

As deel van n Internasionale Speler in die Industrie, met meer as 9000 werknemers in 50 lande deur die wreld, sluit ons aan by n multi-kulturele arbeidsmag wat saam werk om toe te sien dat die maatskappy n leier in die industrie sal bly.